DZĪVO VIENKĀRŠI jau TAGAD!
Tā ir zināšanu sistēma par cilvēku un viņa iedzimto enerģiju, īpašībām un talantiem. Šī ir vienīgā sistēma, kas ne tikai apraksta KAS TU ESI un KAS TU NEESI, bet dod precīzus norādījumus, KĀ LIETOT SAVU ENERĢIJU – ikdienā pieņemot lēmumus, lai piedzīvotu savā dzīvē KAIFU, MIERU, VEIKSMI un IZBRĪNU.
Pasauli, kur sarežģījumi ir kļuvuši par ikdienas normu, es piedāvāju iespēju ieraudzīt caur citu perspektīvu, kurā var balstīties uz savu unikalitāti un atšķirīgumu.

Mēs cilvēki ļoti daudz sarežģījam savu dzīvi. Piemēram, Tev nav jāliek mērķus, bet Tu ej un liec, kā rezultātā jūties iesprindzis, izdedzi un bez kaifa.
Tev ir jāliek mērķus, bet tu ej un mācies atslābt, kas Tev nedod vajadzīgo gandarījumu, draivu un prieku! Tieši tādā veidā mēs sev apgrūtinam dzīvi. DZĪVOT VIENKĀRŠI nozīmē dzīvot sevi, savus talantus un nesarežģīt dzīvi ar lietām, kas nav Tavas.
4 iemesli kāpēc izvēlēties mācīties pie Darjas Krastiņas:
Sertificēts International Human Design School (IHDS) analītiķis

Vairāk kā
300+
privātās konsultācijas
7 gadi
Cilvēka Dizaina
eksperimentā
Vairāk kā
600+
studentu
28. NOVEMBRIS
2 MĒNEŠI
LEKCIJU IERAKSTI + ZOOM TIKŠANĀS
1.MODULIS. IEVADS CILVĒKA DIZAINĀ
 • Kas ir Cilvēka Dizains un kā tas radies;
 • Kā tas ietekmē un transformē dzīvi;
 • Cilvēka Dizaina galvenās sastāvdaļas;
 • Īss ieskats tipos un vispārējs priekšstats par tipu mijiedarbību;
Jūs sapratīsiet, kā pielietot Cilvēka Dizaina zināšanas savā dzīvē. Ieraudzīsiet kādas transformācijas tas var sniegt. Uzziniet, kāda uz Jums ir citu cilvēku ietekme.
2.MODULIS. TIPS MANIFESTORI (8%)
 • Manifestori
 • Ģenētiskie tipi un to mijiedarbības shēma
 • Manifestori
 • Ietekme uz citiem tipiem un saziņa ar Manifestoru
 • Bērns manifestors
 • Manifestoru miegs
Manifestors sapratīs kāpēc viņam ir svarīgi informēt, lai citi viņam būtu gatavi kalpot. Uzzināsiet kā saprasties ar bērnu manifestoru. Iemācīsieties patieso veidu kā pārstāt just dusmas un beidzot iegūt dzīvē mieru.
3.MODULIS. TIPS ĢENERATORI UN MANIFESTĒJOŠI ĢENERATORI (70%)
 • Atšķirības starp Ģeneratoriem un Manifestējošiem Ģeneratoriem
 • Kā komunicēt ar Ģeneratoriem un Manifestējošiem Ģeneratoriem?
 • Bērni Ģeneratori un Manifestējoši Ģeneratori
 • Ģeneratoru un Manifestējošu Ģeneratoru miegs
Iepazīsiet 70% planētas cilvēku. Ja esat ĢENERATORS vai MANIFESTĒJOŠS ĢENERATORS, tad jau uzreiz redzēsiet ietekmi no stratēģijas pielietošanas un sajutīsiet dzīves kaifu. Vai arī vienkārši sāksiet redzēt, kā uz Jums reaģē nekorekts lēmums. Atnāks apziņa. Ja esat cita tipa pārstāvis, jūs skaidri sapratīsiet, kā komunicēt ar apkārtējiem cilvēkiem, savu partneri vai bērniem.

4.MODULIS. TIPS PROJEKTORI (21%)
 • Mehānika un Projektoru veidi
 • Projektoru rašanās vēsture
 • Projektoru pamatraksturojums
 • Projektoru enerģija
 • Ideāls uzaicinājums
 • Sfēras, kur uzaicinājums ir obligāts,
 • Uzaicinājuma jeb attiecību izbeigšana
 • Dzīve starp uzaicinājumiem
 • Galvenās grūtības Projektoru ceļā
 • Kā komunicēt ar Projektoru
 • Bērni Projektori
Jūs sapratīsiet sava tipa dziļāko nozīmi un iemīlēsiet savu tipu. Būs skaidra izpratne par to, kāpēc esat šeit. Sapratīsiet, ko nozīmē gaidīt uzaicinājumu un kāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kuri aicina.

5.MODULIS. TIPS REFLEKTORI (1%)
 • Tipa definīcija
 • Reflektora galvenās īpašības
 • Mēness cikls
 • Kā sazināties ar Reflektoru
 • Bērni Reflektori
 • Reflektoru miegs
Jūs sapratīsiet kāpēc Reflektorus sauc par Budām. Kā šim tipam dzīvot sevi, kāpēc viņu ir tik maz. Uzzināsiet, ko darīt, ja bērns ir reflektors. Sapratīsiet, kā esot Reflektoram, nepiedzīvot vilšanās sajūtu.
6.MODULIS. AUTORITĀTES
Mums ir jāpieņem lēmumi, vadoties pēc ķermeņa, nevis prāta. Pēc Cilvēka Dizaina sistēmas ir 8 dažādi lēmuma pieņemšanas veidi. Jūs ieraudzīsiet, kur tieši Jūsu ķermenī rodas korekto lēmumu pieņemšana. Tādā veidā zināsiet, ko klausīties, kur un cik ilgi. Zināsiet kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir cits lēmumu pieņemšanas mehānisms, kuri lēmumus pieņem citādi.
7.MODULIS. EGO CENTRS. "Sapņi un mērķi"
 • iegūsi jaunu izpratni par savām iespējām un resursiem;
 • sapratīsi, ka ne viss dzīvē ir atkarīgs no Tavām vēlmēm un mērķtiecīguma;
 • sapratīsi savas priekšrocības šajā tēma un, kā tās attīstīt;
 • sapratīsi, ka tas, kas der citiem, ne vienmēr ir piemērots Tev;
 • ieraudzīsi, kā paļauties uz savu unikalitāti, nevis uz citu cilvēku standartiem;
 • sapratīsi, ka ne visiem cilvēkiem un nevienmēr jācenšas skriet, lai dabūtu vairāk;
 • iemācīsies baudīt dzīvi ŠEIT un TAGAD.
8.MODULIS. EMOCIJU CENTRS. "Tava emociju pasaule"
 • Emocionālu cilvēku emocionālo viļņu specifika un ķīmija - ko dod viļņa augšas un apakšas? Ko darīt, ja ir slikts garastāvokli, kā to pieņemt? Melanholija un Eiforija.
 • Kā emocionāli cilvēki ietekmē neemocionālus?
 • Kāpēc visus dzīves lēmumus jāpieņem lēni, izdzīvojot emocijas, nevis spontāni?
 • Kā neemocionāls cilvēks var iegūt emocionālo mieru?
 • Vainas sajūta, aizvainojums, kauns - kur rodas visas sajūtas un emocijas?
 • Kā dzīvot un mijiedarboties, ja emociju pasaules ir atšķirīgas?
 • Ko nozīmē dzīvot NE SEVI un kā tas izpaužas praksē? + daudz piemēru no dzīves.
 • Emocionālie un neemocionālie bērni, viņu emocionālie viļņi.
 • Špikeri Patiesajam ES un Viltus ES.
 • Dietāro režīmu skaidrojums un nozīme pieaugušā un bērna dzīvē;
 • Īss ieskats diferenciācijas programmā, kurā ietilpst uztura režīmi, kā arī tiek izskaidrots, kur bodigrafā var redzēt šos datus;
 • Bodigrafa 9 centri: to saistībā ar ķermeņa orgāniem. Noteiktu un nenoteiktu centru Viltus Es, kurš atspoguļojas psihosomātikā jeb ietekmē uz orgāniem. Būs noderīgi un saprotami arī tiem, kas nav mācījušies kursā par centriem.
 • 12 dietāro režīmu apraksts: teorija, ieteikumi apzinātai vērošanai un praktiskajam eksperimentam, piemēri no pieaugušo un bērnu dzīves;
 • Dietāro režīmu Viltus Es jeb kā prāts maldina mūs uztura jautājumos;
 • Tonis – ēšanas un informācijas uztveršanas veids.
9.MODULIS. Cilvēka Dizaina ĒŠANAS TIPI jeb dietārie režīmi
 • Lai iegūtu maksimumu no šīm lekcijām noteikti noskaidro kādi ir Tavi dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads, vieta, laiks);
 • Noskaidro arī sev interesējošo personu datus (diena, mēnesis, gads, vieta, laiks);
 • Visas lekcijas ir iepriekš sagatavotas video formātā un skatāmas Tev ērtā laikā un vietā;
 • Mācības notiek platformā Get Course;
 • Katram modulim ir sagatavots PDF prezentācijas materiāls;
 • Grupas zoom tikšanās "Atbildes un jautājumi";
 • Pieeja lekcijām būs 6 mēnešus no kursa beigām;
 • Iespēja vēlāk turpināt mācības padziļināti.
PIEDĀVĀJUMS SPĒKĀ LĪDZ 24. NOVEMBRIM
DIENAS
STUNDAS
MINŪTES
SEKUNDES
LIELĀ PAKA
VIDĒJĀ PAKA
MAZĀ PAKA

 • DZĪVOT SEVI KURSS (tipi, dzīves stratēģijas un autoritātes jeb lēmumu pieņemšanas mehānismi) (~22h)
 • EGO/SIRDS CENTRS (~5h)
 • EMOCIJU CENTRS (~5h)
 • ĒŠANAS TIPU KURSS (~7h)
 • 2 GRUPAS ZOOM
 • PDF PREZENTĀCIJU MATERIĀLS
 • PIEKĻUVE MATERIĀLAM 6 MĒNEŠUS
 • IESPĒJA TURPINĀT PADZIĻINĀTI

 • DZĪVOT SEVI KURSS (tipi, dzīves stratēģijas un autoritātes jeb lēmumu pieņemšanas mehānismi) (~22h)
 • ĒŠANAS TIPU KURSS (~7h)
 • 1 GRUPAS ZOOM
 • PDF PREZENTĀCIJU MATERIĀLS
 • PIEKĻUVE MATERIĀLAM 6 MĒNEŠUS PĒC KURSA BEIGĀM
 • IESPĒJA TURPINĀT PADZIĻINĀTI
 • EGO/SIRDS CENTRS (~5h)
 • EMOCIJU CENTRS (~5h)

 • DZĪVOT SEVI KURSS (tipi, dzīves stratēģijas un autoritātes jeb lēmumu pieņemšanas mehānismi) (~22h)
 • 1 GRUPAS ZOOM
 • PDF PREZENTĀCIJU MATERIĀLS
 • PIEKĻUVE MATERIĀLAM 6 MĒNEŠUS PĒC KURSA BEIGĀM
 • IESPĒJA TURPINĀT PADZIĻINĀTI
 • ĒŠANAS TIPU KURSS (~7h)
 • EGO/SIRDS CENTRS (~5h)
 • EMOCIJU CENTRS (~5h)
450,00
250,00
250,00
150,00
150,00
80,00
1.-9. MODULIS
1.-6. un 9. MODULIS
1.-6. MODULIS
Click to order
KO PAR CILVĒKA DIZAINU SAKA MANI STUDENTI:
Tavi ieguvumi mācoties un dzīvojot Cilvēka Dizaina sistēmu?
Šī sistēma sākotnēji var šķist sarežģīta un nesaprotama, taču Darja spēj pasniegt šīs zināšanas vieglā un saprotamā veidā caur dzīves piemēriem un dziļu izpratni par katru sistēmas sastāvdaļu, jo aiz visām šīm lekcijām stāv vairāku gadu pētniecība, novērojumi un eksperiments ar Cilvēka Dizaina sistēmu.
Tu iegūsi SKAIDRU IZPRATNI par to, kas ir Cilvēka Dizaina sistēma un, kā tā strādā:
 • Caur tipu mēs uzzinām galveno pamatvirzienu – savu misiju šeit uz zemes, kas tod vairāk viegluma un skaidru redzējumu par to, kas es esmu, kāds es esmu un ko man galu galā šeit darīt?
 • Tu jutīsies daudz brīvāks un pieņemošāks attiecībās ar sevi;
 • Atbrīvosies no veciem, nevajadzīgiem un kaitīgiem uzskatiem par sevi.
 • Vienmēr zināsi, kā rīkoties, lai apstākļi būtu korekti un sniegtu Tev mieru, kaifu veiksmi.
 • Sapratīsi cik daudz Tev ir enerģija un, kā korekti to izmantot, lai neizdegtu un vienmēr būtu resusrā.
 • Caur izpratni par sevi un kā Tu “strādā”, tu pārstāsi sevi pārveidot par to, kas neesi, bet ļausi sev BŪT!
Uzzināsi SAVU personības jeb ģenētisko tipu:
 • Sapratīsi, kā mijiedarboties ar savu partneri, lai jūs attiecībās ļautu viens otram izmantot savus talantus un stiprās puses;
 • Pārstāsi taisīt savu partneri par savu kopiju un ērtu sev, bet ļausi būt pašam;
 • Mazināsies kofliktsituācijas vai arī tās kļūs jēgpilnākas;
 • Jūsu attiecības kļūs vieglākas, brīvākas un pieņemošākas;
 • Sapratīsiet, kā būt vienotiem un saskanīgiem;
 • Attiecības iegūs pavisam citu izpratni un dziļumu.
Uzzināsi, kāds ir Tavs PARTNERIS:

 • Būs daudz vieglāk saprasties un komunicēt;
 • Jau bērna agrā vecumā sapratīsi, kas ir viņa virsuzdevums un, kā pareizi virzīties pa dzīvi, lai tā būtu korekta viņam;
 • Apzināsies jūsu atšķirības un sapratīsi, ko pieņemt un, kā “nelauzt” bērnu.
 • Sapratīsi, kā nenodarīt bērnam pāri ar savu audzināšanu.
Uzzināsi, kāds ir Tavs BĒRNS/-i :
 • Iemācīsies pieņemt lēmumus nevis ar prātu, bet ar ķermeni;
 • Apgūsi formulu, kā pieņemt lēmumus, kas dos mazāku pretestību un vairāk iespējas;
 • Spēsi pieņemt korektus lēmumus ar kuriem būsi mierā;
 • Skaidri zināsi, ko darīt, ja ģimenē ir dažādi lēmuma pieņemšanas mehānismi.
Uzzināsi, kā PAREIZI pieņemt lēmumus:
 • Bodygrafa lasīšana
 • Pāru kompozīti
 • Dzīves cikli
 • Cilvēka mērķis
Es esmu vienīgā sertificēta Cilvēka Dizaina sistēmas gide, skolotāja un analītiķe, kas pasniedz latviešu valodā. Mana 7 gadu pieredze šajā sistēmā un vairāk nekā 600 studentu ir apstiprinājums tam, ka dzīve kļūst vienkārša, kad saprotam kā dzīvot caur savu unikālo enerģiju. Visas atbildes, kuras es meklēju dažnedažādās praksēs, es atradu tieši šajā sistēmā.

Vēlies ar mums sazināties?
info.cilvekadizains@gmail.com
Made on
Tilda